Tietosuojaseloste - GG GlobalGraph Oy - Tietokonehuolto Helsinki, Käytetyt Tietokoneet

Go to content

Main menu:

Tietosuojaseloste

Tämä on Global Graph Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Päivitetty 07.06.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Global Graph Oy
y-tunnus 0987590-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tekninen tuki
globalg(at)sci.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin henkilötietoja käytetään verkkopalvelun ylläpitäjän asiakassuhteen hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitoon. Jos asiakkaan ja ylläpitäjän välillä on laskutussuhde voidaan asiakastietoja käyttää myös tähän tarkoitukseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointiviestien lähettämiseen. Asiakas voi kieltäytyä näistä viesteistä poistamalla itseltään markkinointiluvan ilmoittamalla tästä mainosviestin lähettäjälle.

5. Tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkailta itseltään, tai ne voidaan hankkia relevantilta kohdeyritykseltä.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Katusosoite
• Postinumero
• Postitoimipaikka
• Asiakaspalautetiedot

7. Tietojen suojaus
Tietokannat ovat suojattu salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Palvelimet sijaitsevat Suomessa lukitussa ja vartioidussa tilassa.

8. Henkilötietojen siirtäminen.
Henkilötietoja ei siirretä.

9. Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on asian hoidon tai palvelun tai muun järjestelyn kannalta tarpeellista.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tiedot voidaan toimittaa asiakkaalle ihmiselle luettavassa sähköisessä muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista, tai omien tietojensa poistamista.
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Pyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti verkkopalvelun ylläpitäjälle ja sitten rekisterin pitäjälle. Pyyntöihin reagoidaan 90 päivän sisällä pyynnön saapumisesta.

11. Evästeet
Sivuilla käytetään evästeitä palvelun kehittämiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla vierailevan käyttäjän. Jos et halua että keräämme evästeiden kautta tietoa sinusta tulee sinun lopettaa sivuston selailu. Evästeiden avulla voidaan myös seurata käyttäjää. Kun palvelin asettaa heti yhteyden alussa käyttäjän selaimeen evästeen, lähettää selain tämän evästeen aina osana HTTP-pyyntöjä. Näin ollen palvelimen päässä voidaan seurata mitä sivuja käyttäjä avaa ja missä järjestyksessä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelun kehityksessä. Käytännössä sivustolla vierailevasta tallennetaan kaupunki, maa, selain, käyttöjärjestelmä, vierailun kellonaika ja päivä. Tietojen perusteella käyttäjää ei voi yksilöidä.

12. Linkit toisiin sivustoihin
Verkkosivustolla voi olla linkkejä esim. tuotekuvausten yhteydessä laitevalmistajan sivuistoihin, jotka toimii ulkopuolisten ylläpitämällä sivuilla. Kyseisten linkkien sivujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta vastaa kyseisten sivujen omistaja.

13. Muut oikeudet
Rekisterin pitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

 
Free counters
Back to content | Back to main menu